Professional

Voor professionals die werken met en voor ouderen

Omdenken

Plezier
Out-of-the-box

Hoe zou jij graag oud willen worden? Wat zou voor jou belangrijk zijn? Hoe zou je willen dat professionals met jou om zouden gaan?


We staan er niet altijd bij stil dat we op een dag zelf die oudere zijn. En ik weet zeker dat je ook dan nog graag van betekenis wil zijn. Je wil het gevoel hebben dat je er toe doet. Als professional laten we ons vaak meeslepen in de waan van de dag. Er is steeds minder ruimte voor contact met klanten, cliënten of patiënten. Je hebt als professional het gevoel dat er te veel of juist te weinig ruimte is voor eigen autonomie. Strakke deadlines, targets, logge en moeilijke structuren en processen. De focus ligt op veel plekken op hoe kan iets efficiënter, sneller en goedkoper gedaan worden.


Maar is dit ook beter en prettiger voor de oudere waar je met en/of voor werkt? Wat zou je misschien wel zelf anders willen doen? Wat is er nodig om het anders te gaan doen? En wat houd je nu tegen? Focus op wat er wel mogelijk is, wat er wel kan. Zie die oudere (weer) als mens met kwaliteiten, kennis en ervaring die benut kunnen worden. Maak weer eens echt contact. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor die oudere.


Het wordt tijd dat we met z’n allen de fase na pensionering gaan zien als een volwaardige fase en dat het deze groep mensen daardoor ook een volwaardige plaats binnen de samenleving krijgt. Volg je hart en het wordt voor iedereen leuker en fijner!

Leven met een glimlach

Luisteren is belangrijker dan praten

Oud maar niet dood

Het clubje van Hendrik Groen, uit de gelijknamige serie. Deze serie raakte me, omdat het voor mijn gevoel de kern van het probleem raakt. In 2007 ga ik, als bijbaantje, werken als medewerker huishouding in een verpleeghuis en een jaar later de thuiszorg. Ik vond het geweldig! Zoveel mooie mensen met ieder hun eigen verhaal. Als ik bij iemand op de kamer kwam begonnen ze vaak meteen te vertellen. Ik ontdekte dat er zoveel wijsheid, kennis, ervaringen en talenten schuil ging in deze mensen. Maar ik zag ook de eenzaamheid, dat mensen enorm opzagen tegen het ouder worden en ze het gevoel hadden er niet meer toe doen. Mensen die nauwelijks of zelfs geen familie meer zagen. Medewerkers die niet of nauwelijks de tijd hadden voor de bewoners. Bezuinigingen op welzijn. Eigenlijk zaten de meeste bewoners gewoon te wachten tot er weer een dag voorbij was. Dat maakte me verdrietig en ik begreep het niet. Je (groot)ouders, ouderen in het algemeen koester je toch?!


Ik als professional botste ook regelmatig op tegen vaste patronen als: we doen elke maandag kienen (ook al zaten er maar 3 mensen omdat de rest het niet leuk vond) of ik knutsel altijd voor de bewoner, want zij kunnen dat niet meer en het duurt dan veel te lang. Maar zo moest ik ook elke week dezelfde boodschappen bestellen en werd er standaard een droog mariekoekje geserveerd. Bestelde ik eens een lekker cake dan kreeg ik dat te horen. Iemand die te veel riep of regelmatig belde was al snel lastig en werd in het hokje onbegrepen en/ of moeilijk gedrag gestopt. Dat heeft me enorm veel verdriet gedaan.


Gedurende mijn studies Sociaal Pedagogisch werk en Toegepaste Gerontologie mocht ik ook stage gaan lopen. Ik heb diverse verpleeghuizen in den landen van binnen mogen zien en zag eigenlijk overal hetzelfde. Op een enkele uitzondering na. Want ik heb ook mogen zien wat het met iemand met dementie doet als hij of zij zich gezien en gehoord voelen. Er echt gekeken wordt naar de persoon en aangesloten wordt bij zijn wensen en behoeften i.p.v. de tijd of regels leidend te laten zijn. Maar over het algemeen zag ik toch veel medewerkers met een hart van goud, maar die onder druk staan en daardoor keuzes (moeten) maken die niet altijd in het belang van de bewoners zijn. Eigenlijk is ons beeld over oudere mensen in het algemeen niet heel rooskleurig. Vraag een willekeurig persoon om een oudere persoon te omschrijven en je krijgt toch vaak de standaard antwoorden; grijs haar, rollator, bril, wonen in het verpleeghuis, etc. Niet alleen in de zorg, maar ik zag dit ook bij andere organisaties, zoals gemeenten en woningbouwcorporaties. Ze werken nu vooral voor ouderen i.p.v. met.


Maar het kan, nee het moet anders! De afgelopen jaren heb ik, als één van de initiatiefnemers en kartrekkers gewerkt aan de realisatie van een Hofje voor 50-plussers. In dit project draaide het om deze groep 50-plussers. Ze mochten meedenken en meebeslissen. Ik hoor nog regelmatig hoe dankbaar ze zijn dat ze deze kans kregen. Het betrekken van je klant, cliënt of patiënt zou volstrekt normaal moeten zijn, maar dat is het helaas niet.

Charme van het ouder worden

We leven daarnaast in een snelle wereld, die continu in beweging is. Er gebeurd veel en naar mate je ouder wordt krijg je het steeds minder goed mee. Of je nu 20, 50 of 80 bent. Je weet zelf het beste wat je leuk vind en waar je behoefte aan hebt. Maar waarom wordt er steeds meer voor je bepaald naar mate je ouder wordt? Wat maakt dat meedoen: eigen regie en zeggenschap opeens minder belangrijk is als je 80 bent?


We hebben oudere mensen weg gezet als mensen die niets meer kunnen. Mensen waarbij het einde nadert. We plaatsen hen buiten de samenleving, zeker als ze ook nog eens te maken krijgen met ouderdomsklachten en -ziekte, zoals bijvoorbeeld dementie. Dan kun je ook niet verwachten dat ze nog middenin het leven staan, op een prettige manier oud worden en zich uiten.


Daarnaast willen we graag controle houden. Vinden we het lastig om zelf na te denken, laat staan out-of-the-box te denken. We volgen het liefst de gebaande paden en zijn dol op protocollen en regels.


We doen allerlei onderzoeken naar hoe we oudere mensen kunnen bereiken, hoe we werkprocessen zo efficiënt en goedkoop mogelijk kunnen inrichten, etc. Maar deze oudere mensen zijn net als ieder mens en hebben dezelfde basisbehoeften. Het zou mooi zijn als je dat niet meer hoeft te zeggen, maar dat het weer normaal wordt. Basisbehoeften ieder mens: er toe doen, erbij horen en van betekenis zijn. Het zorgt voor zingeving en of iemand op een prettige manier oud kan worden of niet.

Levenmeteenglimlach

Ouder worden hoef je niet als probleem te zien. Zie het als een kans!

Ik ben opgeleid als professional, maar de kleine dingen waar het eigenlijk echt om draait, een stukje menselijkheid, daar was niet altijd evenveel aandacht voor.

Contact maken met die oudere, dat werd je niet geleerd. Wel leerde je hoe je gesprekken voert met collega’s, welke protocollen, regels en wetgeving er zijn en hoe je beleid of een projectplan schrijft.


We hebben geen te kort aan tijd, geld, zorg of noem maar op. We hebben een te kort aan menselijkheid! Een glimlach, aanraking, betrekken en vragen wat ze nodig hebben. We moeten kritisch naar onszelf kijken. Wat kunnen wij zelf doen om het systeem te veranderen? Wat kunnen wij morgen anders doen? Anders kijken is anders doen.

Het is tijd om onze ouderen te gaan koesteren. Hen (weer) te gaan zien als mens.

Omdenken vraagt lef en moed

Een van de manieren om gezien en gehoord te worden is door het betrekken van oudere mensen in beleidsvorming, de zorg, projecten en/of de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Door hen erbij te betrekken zorg je ervoor dat je veel beter aansluit bij hun leefwereld en wat zij belangrijk vinden. Ze krijgen hierdoor (meer) regie. Daarnaast versterkt het de saamhorigheid, krijgen ze het gevoel mee te doen en van betekenis te zijn. Mensen worden hierdoor ook gestimuleerd om van zich te laten horen en mee te doen in de samenleving. Dit zorgt voor zingeving. Tevens wordt het draagvlak voor nieuwe dingen vergroot. Hierdoor ontstaat er vaak minder weerstand bij de implementatie en ervaar je als professional meer werkplezier. Ik zeg WIN-WIN!


Je kunt oudere mensen erbij betrekken door ze te vragen naar hun kennis, ervaring, wensen en behoeften. Vraag gericht advies m.b.t. een bepaald onderwerp. Nog mooier zou het zijn als er sprake is van een actieve samenwerking (co-creatie) tussen oudere mensen en beleidsmedewerkers, ontwikkelaars en/of zorgorganisaties e.d.


Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat we de kracht gaan zien van oudere mensen en hun potentieel niet onbenut laten. We structureel met elkaar in gesprek blijven op basis van gelijkwaardigheid. Elkaar begrijpen, luisteren naar elkaar en ervoor zorgen dat mensen na hun pensioen niet het contact met de samenleving verliezen. We moeten elkaar hierin ondersteunen om er samen een succes van te willen maken.


Ik wil graag met anderen, gelijkgestemden samenwerken zodat we nog meer mensen kunnen helpen en dat we fundamentele veranderingen te weeg kunnen brengen. Als reisgenoten die elkaar helpen, allemaal onderweg naar hetzelfde punt op de horizon met ieder zijn eigen specialiteit.

Ouderen:

Bron van kennis en ervaringen

Vol levenslust en levenskracht
Boordevol wijsheden
Woondromen

Coaching

Soms heb je gewoon even behoefte aan iemand die vragen stelt (en door blijft vragen), je aanmoedigt, inspireert, spiegelt, confronteert, meedenkt en af en toe een theoretische context schetst en waar nodig opdrachten geeft.


Wellicht wil je een dag of 2 dagdelen samen brainstormen over een nieuw idee of project? Of misschien liever om de 2 weken een uur een lopend project bespreken? Aan jou de keuze, zodat jij er het meeste uit kunt halen. Je kunt kiezen voor een strippenkaart van 8 uur coaching in totaal, maar je kunt ook meteen gaan voor een pakket. Je hebt dan de beschikking over een coach die bijspringt daar waar behoefte is. Oproepbaar als het moet en anders op de achtergrond aanwezig. Maar die voor langere tijd daar is om je te helpen m.b.t. het betrekken van ouderen. 


Speciaal voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij de realisatie van hun woondromen is er het coachingspakket wonen. De afgelopen jaren heb ik een groep 50-plussers mogen begeleiden bij de realisatie van hun woondromen. Ik was de spin in het web en bracht alle samenwerkingspartners samen en zorgde ervoor dat de groep 50-plussers mee kan denken en beslissen. Vanuit eigen ervaring help ik nu andere wooninitiatieven, woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, e.d. om hun woondromen om te zetten naar concrete plannen en woningen.

600 euro

Excl. BTW en eventuele reiskosten

 • 8 uur coaching (Zoveel mogelijk online en waar nodig fysiek)
 • Direct afspraken met een vaste coach
 • Te verzilveren binnen binnen 3 maanden na aankoop
2000 euro
Excl. BTW en eventuele reiskosten
 • 28 uur coaching (Zoveel mogelijk online, maar waar nodig fysiek)
 • Direct afspraken met een vaste coach
 • Te verzilveren binnen 1 jaar na aankoop
 • BONUS: 1 uur online workshop over onderwerp naar keuze
Special
3000 euro
Excl. BTW en eventuele reiskosten
 • 35 uur coaching (Zoveel mogelijk online, maar waar nodig fysiek)
 • Direct afspraken met een vaste coach
 • Vanuit eigen praktijkervaringen
 • 2 workshops over onderwerp naar keuze
 • BONUS: Opdrachten en templates om zelf in te vullen t.w.v. 250 euro
 • Extra optie: extra workshops
Adviesgesprek

Zit je liever nergens aan vast?

80 euro excl. BTW
Spreken

Ik ben ook in te huren als spreker op evenementen zoals congressen, symposia, op scholen, tv en radio over het potentieel dat in onze ouderen schuilt. Denk aan onderwerpen als leren omdenken, loslaten en meebewegen, verbinding/ samenwerking creëren, mindset, geluksmomenten creëren. 

Inhoud en prijs in overleg.

                   

Bij welke onderwerpen kun jij helpen?

Misschien werk je voor een woningbouwcorporatie en wil je graag samen met een aantal oudere mensen samen kijken hoe het nieuwe woningaanbod eruit zou moeten komen te zien. Of werk je bij de gemeente en wil je ouderenbeleid gaan maken, maar heb je hulp nodig bij het in contact komen met de ouderen. Of je werkt voor een organisatie die een nieuwe activiteit voor ouderen op wil gaan zetten, maar je weet niet waar te beginnen.

Mogelijk zijn er nog vele andere onderwerpen te bedenken waar ik bij zou kunnen ondersteunen. Benieuwd of ik kan helpen bij jou vraag? Mail me via info@levenmeteenglimlach.nl en ik antwoord je zo snel mogelijk.

De pakketten zoals ze op de website staan sluiten niet (helemaal) aan bij mijn wensen en behoeften.

Stuur een mailtje naar info@levenmeteenglimlach.nl met jouw wensen en behoeften en dan zullen we samen even kijken naar de mogelijkheden.

Kan ik ook in termijnen betalen?

Per product staat op de betaalpagina aangegeven of je het bedrag in 1x en/ of in termijnen kunt betalen.

Binnen welke termijn moeten de adviesuren, horende bij de strippenkaart of pakket ingezet zijn?

De strippenkaart is te verzilveren binnen 3 maanden na aankoop. De pakketten binnen 1 jaar na aankoop.

Uit welke workshops kan er gekozen worden?

Bij het coachingspakket kijken we samen waar behoefte is en maken we een workshop op maat.

Bij het coachingspakket wonen kan dit ook, maar heb ik ook al een aantal kant-en-klare workshops. Denk hierbij aan thema's als: visie, samenwerken, draagvlak creëren, de ideale woning en woonomgeving, de ideale bewoner of onderscheidend vermogen.

Hoe lang duurt een workshop?

Dit is afhankelijk van welke workshop je kiest, maar over het algemeen duurt een workshop 1 tot 2 uur.

Welk bedrag wordt er gerekend qua reiskosten?

Per gereden kilometer wordt er 0,45 eurocent extra in rekening gebracht.

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Stuur een mailtje naar info@levenmeteenglimlach.nl en ik beantwoord je vraag zo snel mogelijk.

                 

Chantal

Ik ben vergrijzingsdeskundige. Een professional met brede kennis en multidisciplinaire vaardigheden omtrent het verouderen op de gebieden wonen, welzijn, zorg, maatschappelijke participatie, gezondheid en dienstverlening. Maar misschien nog wel belangrijker ik heb in mijn eigen omgeving en door diverse werkervaringen gezien wat een gevoel van ertoe doen met een mens kan doen.


Ik denk graag out-of-the box, ben empathisch, heb een groot inlevingsvermogen, ben goed in het opbouwen van relaties en het bieden van een luisterend oor. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor mij, ook als het gaat om co-creatie – het samenwerken aan iets. Ik ben rustig en heb oog voor detail en werk vanuit mijn hart. Ik hou ervan anderen te inspireren en motiveren om het anders te doen.

80 euro
Excl. BTW
 • Eenmalig
 • 60 minuten600 euro
Excl. BTW en eventuele reiskosten
 • 8 uur coaching 
 • Vaste coach
 • Te verzilveren binnen binnen 3 maanden na aankoop

2000 euro
Excl. BTW en eventuele reiskosten
 • 28 uur coaching
 • Vaste coach
 • Te verzilveren binnen 1 jaar na aankoop
 • BONUS: 1 uur online workshop over onderwerp naar keuze
Special
3000 euro
Excl. BTW en eventuele reiskosten
 • 35 uur coaching
 • Vaste coach
 • Vanuit eigen praktijkervaringen
 • 2 workshops over onderwerp naar keuze 
 • BONUS: Opdrachten en templates
 • Extra optie: extra workshops