Leven met een glimlach

Charme van het ouder worden
Verbinding
Liefde
Plezier


Ik heb slechts een hele simpele wens: behandel mij tot het einde toe als mens. Want al draag ik nu misschien een andere jas, vanbinnen blijf ik wie ik altijd al was.

Bovenstaande quote raakt voor mij de kern van het probleem in onze samenleving. Op het moment dat mensen ouder worden en te maken krijgen met achteruitgang en/ of ziekte ligt de focus daarop. We zien vergrijzing als probleem, als iets negatiefs. Ouderen worden toch nog vaak afgeschilderd als zielig en zwak. Hun beste tijd lijkt voorbij en ze tellen niet meer mee. Ouder worden lijkt haast uitsluitend een verhaal van verlies en aftakeling, van incompetentie en afhankelijkheid. Dit beeld zit inmiddels zo diep, dat we het allemaal een beetje zijn gaan geloven. Geen wonder dat niemand graag oud lijkt te worden, laat staat wonen in een verpleeghuis. Terwijl we allemaal ouder worden en ooit (hopelijk) tot de groep ouderen behoren!


Het zou ons dus kunnen verenigen, maar het lijkt ons nu alleen maar uit elkaar te drijven in twee grote groepen: jong en oud. Tijd voor verandering. Tijd voor verbinding!


Al heel wat jaren houd ik me bezig met ouderen, gewoon omdat ze zo bijzonder zijn! 

Ik vind het fascinerend om te zien welke verhalen, kennis, ervaring, wijsheid en talenten er schuil gaan in hen.

Leven met een glimlach

De reden waarom ik doe wat ik doe is omdat ik in mijn eigen omgeving zie hoe belangrijk en waardevol het is dat je, ook als je ouder word,  je nog altijd gezien en gehoord voelt. Je je eigen regie zoveel en zolang mogelijk behoud en je kunt genieten van het leven. Ondanks de achteruitgang, want ja die is onvermijdelijk.


Het is tijd voor een positiever en realistischer beeld m.b.t. ouderen en ouder worden!

Leven met een glimlach

Verouderen is leven.

Leven is verouderen.

Ik geloof dat iedere oudere moet kunnen leven met een glimlach! 

We worden met z’n allen steeds ouder. Dus het wordt tijd dat we de fase na het pensioen gaan zien als een volwaardige fase en dat deze groep mensen daardoor ook een volwaardige plaats binnen de samenleving krijgt. Het is mijn droom dat we kunnen leven in een SAMENleving waarin mensen tot op hoge leeftijd gelukkig zijn en hun potentieel niet onbenut blijft. Dat men langer vitaal blijft en beschikt over goede passende huisvesting. Ze zich gezien en gehoord voelen, ze mee kunnen blijven doen en van betekenis kunnen zijn.


Ik denk dat mijn passie voor de groep ouderen is ontstaan ergens rond mijn 16e toen ik voor het eerst een bijbaantje vond in een verpleeghuis. En later tijdens mijn studie Toegepaste Gerontologie en werk in de thuiszorg is het innerlijke vuurtje om iets te betekenen voor deze groep mensen alleen maar verder aangewakkerd.


Het zette me aan het denken, want hoe wij binnen onze samenleving omgaan met ouderen en ouder worden breekt soms mijn hart. Ze worden nog te veel en te vaak buitenspel gezet. Dat moet en kan anders!


Als ik zie hoe gelukkig en fijn mijn opa zich voelt, doordat hij:

 • zich gezien en gehoord voelt;
 • er regelmatig op uittrekt met familie of kennissen;
 • nog altijd zoveel mogelijk eigen regie heeft;
 • overal zoveel mogelijk bij betrokken wordt. 


Maar ook de afgelopen 7 jaar heb ik gemerkt dat ik het verschil kan maken, beweging kan creëren. Samen met een groep 50-plussers heb ik een hofje weten te realiseren waarbij de bewoners gedurende het hele traject mee hebben mogen denken en beslissen. Ieder vanuit zijn eigen kennis en interesse. Ik zag mensen opbloeien, weer plezier in het leven terugvinden. Ik zag een hechte groep ontstaan die tot op de dag van vandaag nog altijd hecht is. En de mensen zijn nog altijd dankbaar dat zij onderdeel mogen zijn van dit project.

levenmeteenglimlach

Er zit zoveel wijsheid, ervaring, kennis, talent, levenskracht en levenslust in onze ouderen.

Ze verdienen het om gezien en gehoord te worden!

Chantal

Ik ben dus het gezicht achter ‘Leven met een glimlach’.  Hieronder een aantal dingen die je mogelijk nog niet wist over mij.
Mij in 7 punten:

 • Familiemens
 • Buitenmens; tuinieren, wandelen & fietsen
 • Creatief; eigen kleding maken, fotograferen & bloemschikken
 • Hobbykok
 • Hou van reizen en nieuwe plekken ontdekken
 • Kleindochter, dochter, zus, schoonzus, nicht, buurvrouw, vriendin, mantelzorger en niet te vergeten mezelf!
 • Mij kun je 's nachts wakker maken voor een lekker stuk vlaai of baklava